Betingelser

Covid-19:
Grundet situationen med covid-19 kan betingelser og retningslinjer opdateres løbende.
Det er Klub/team eget ansvar at holde sig opdateret på denne side.
Retningslinjer under tureringen skal til en hver tid efterleves.
Sker dette ikke forbeholder HSK BC sig ret til at udelukke hele klubben/teamet, uden refundering af gebyrer.

Covid-19 tiltag:
-Klub/team skal selv medbringe AIBA godkendte kamphandsker!
Elite & U19 mænd bokser op til 67 kg. 10 oz.
Elite & U19 mænd bokser fra 67 kg. 12 oz.
U17 & U15  mænd bokser med 10 oz.
Alle Kvinder bokser med 10 oz.
(Adidas – TopTen – Green Hill – TaiShan –Wessing – Sting og Velo)

Deltagere:
Alle boksere skal medbringe gyldig startbog.

Tilmelding:
Tilmelding er bindende.
Klub/team ansvarlig der tilmelder deltagere, er ansvarlig for at oplyste data er korrekte. (Oplysninger, fødselsdato, vægt, kampantal osv.)
Hvis HSK BC har begrundet mistanke om bevist fejlinformation, fratages den enkelte boksers resultater og ved omfattende fejlinformation forbeholder HSK BC sig ret til at udelukke hele klubben/teamet, uden refundering af gebyrer.
Hvis der efter tilmelding opdages fejl eller sker ændringer i fremsendte data skal disse rettes.
Efter tilmeldingsfrist, skal klubben/teamet kontakte HSK BC.

Startgebyr/deltagergebyr:
Alle boksere betaler deltagergebyr.
Skulle en bokser mod forventning ikke komme i kamp pga. manglende match, refunderes startgebyr.
Hvis en bokser udebliver fra indvejning eller afmelder efter sidste tilmeldingsfrist, er tilmeldte klub forpligtiget til at betale fuldt startgebyr.
Hvis en bokser under turneringen udebliver eller bliver forhindret i at bokse refunderes beløbet ikke.

Forplejning:
Forplejning varetages af Frederiksborgcentret og skal bestilles på forhånd.
Bestillingen skal ske senest 7 dage inden stævnestart.

Overnatning i Frederiksborg Centeret:
Da HSK skal leje lokaler, skal overnatning bestilles inden sidste tilmeldingsfrist og er bindende.
Ved afbud efter sidste tilmeldingsfrist, er den tilmeldte klub forpligtet til at betale for antal tilmeldte.
Bemærk at de overnattende selv skal medbringe opredning (eks. underlag, sovepose).

Overnatning på Hotel eller Hostel:

Dette er ikke noget HSK BOX CUP tilbyder.
Hvis dette ønskes skal den tilmeldte klub selv arrangere og bekoste Hotel/Hostel samt transport til og fra Frederiksborg Centeret.

Dommere og Kampledere:
Fri forplejning efter samme program som deltagerne.
HSK BOX CUP bekoster overnatning på Hotel eller Hostel.
Transport til og fra Frederiksborg Centret dog for egen regning.

Betaling:
Ved udløb af tilmeldingsfrist 01-10-2022, fremsendes en samlet tilmeldings kvittering til den teamansvarlige.
Betaling kan ske via bankoverførelse til og med 06-10-2022.
Herefter skal der betales ved ankomst med pålagt gebyr.
Betaling kan ske i DK.KR eller Euro.
Bemærk! at der pålægges ekstra gebyr pr. bokser på 100,00 Kr.. kr. når der betales ved ankomst.

Samhandels vilkår:
Hvis HSK BOX CUP ikke kan kan afvikles og arrangementet – uanset årsag – ikke kan gennemføres. refunderes alle deltager gebyrer der opkræves af HSK i forbindelse med turneringen.
HSK påtager sig dog intet ansvar for på forhånd afholdte udgifter til hotel, forplejning, transport el.lign. .” der udbydes af andre parter eller er arrangeret af teamet selv.