Betingelser

Generelt:
Retningslinjer kan opdateres.
Det er Klubbens/teams eget ansvar at holde sig opdateret på denne side.
Retningslinjer under tureringen skal til en hver tid efterleves.
Sker dette ikke forbeholder HSK BC sig ret til at udelukke hele klubben/teamet, uden refundering af gebyrer.

Handsker:
-Klub/team skal selv medbringe AIBA godkendte kamphandsker!
Elite & U19 mænd bokser op til 67 kg. 10 oz.
Elite & U19 mænd bokser fra 67 kg. 12 oz.
U17 & U15  mænd bokser med 10 oz.
Alle Kvinder bokser med 10 oz.
(Adidas – TopTen – Green Hill – TaiShan –Wessing – Sting og Velo)

Deltagere:
Alle boksere skal medbringe gyldig startbog.

Tilmelding:
Tilmelding er bindende.
Klub/team ansvarlig der tilmelder deltagere, er ansvarlig for at oplyste data er korrekte. (Oplysninger, fødselsdato, vægt, kampantal osv.)
Hvis HSK BC har begrundet mistanke om bevist fejl information, fratages den enkelte boksers resultater og ved omfattende fejl information forbeholder HSK BC sig ret til at udelukke hele klubben/teamet, uden refundering af gebyrer.
Hvis der efter tilmelding opdages fejl eller sker ændringer i fremsendte data skal disse rettes.
Efter tilmeldingsfrist, skal klubben/teamet kontakte HSK BC.

Startgebyr/deltagergebyr:
Alle boksere betaler deltagergebyr.
Skulle en bokser mod forventning ikke komme i kamp pga. manglende match, refunderes startgebyr.
Hvis en bokser udebliver fra indvejning eller afmelder efter sidste tilmeldingsfrist, er tilmeldte klub forpligtiget til at betale fuldt startgebyr.
Hvis en bokser under turneringen udebliver eller bliver forhindret i at bokse refunderes beløbet ikke.

Forplejning:
Forplejning varetages separat og udelukkende af Royal stage og skal bestilles på forhånd.
Bestillingen skal ske senest 7 dage inden stævnestart.

Overnatning i Royal stage:
Da HSK skal betale centeret leje for sovepladser, skal overnatning bestilles inden sidste tilmeldingsfrist og er bindende.
Ved afbud efter sidste tilmeldingsfrist, er den tilmeldte klub forpligtet til at betale for antal tilmeldte.
Bemærk at de overnattende selv skal medbringe opredning (eks. underlag, sovepose).

Overnatning på Hotel eller Hostel:

Dette er ikke noget HSK BOX CUP tilbyder.
Hvis dette ønskes skal den tilmeldte klub selv arrangere og bekoste Hotel/Hostel samt transport til og fra Royal stage.

Dommere og Kampledere:
Fri forplejning efter samme program som deltagerne.
HSK BOX CUP bekoster overnatning på Hotel eller Hostel.
Transport til og fra Royal stage dog for egen regning.

Betaling:
Ved udløb af tilmeldingsfrist 01-10-2023, fremsendes en samlet faktura til den teamansvarlige.
Betaling skal ske som en samlet betaling, vi kan ikke modtage delbetalinger fra forskellige personer og holde styr på dette for de enkelte teams.
Betaling kan ske via bankoverførelse til og med 06-10-2023.
Herefter skal der betales ved ankomst med pålagt gebyr.
Bemærk! at der pålægges ekstra gebyr pr. bokser på 100,00 Kr.. kr. når der betales ved ankomst.
Betaling kan ske i DK.KR eller Euro.

Samhandels vilkår:
Hvis HSK BOX CUP ikke kan kan afvikles og arrangementet – uanset årsag – ikke kan gennemføres. refunderes alle deltager gebyrer der opkræves af HSK i forbindelse med turneringen.
HSK påtager sig dog intet ansvar for på forhånd afholdte udgifter til hotel, forplejning, transport el.lign. .” der udbydes af andre parter eller er arrangeret af teamet selv.

Rul til toppen